(بسمه تعالی )

جناب آقای دکتر اطهری

استاد محترم ومعظم

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند کتاب تاثیر آیپک برکنگره آمریکا علیه ایران کتابی بسیار جامع ومفیدی است ولی به نظر بنده

1-در ابتدا و مقدمه کتاب به چگونگی پیداش لابی آیپک و دلایل مخالفت با ایران مطرح وروش می گردید .

 2-نظر به اینکه برای دولت آ مریکا  منافع وامنیت  ملی بسیار مهم ودر درجه اول مد نظر قرار می گیرد کتاب نقش آیپک را در سیاست خارجه آمریکا بسیار بزرگ ومهم نشان می دهد .       

 

 

 

                                                        با احترام

                                                      همایون رحمانی

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در جمعه سی ام آبان 1393 و ساعت 8:26 |

نقدی بر کتاب آیپک   
پس از انقلاب و بعد از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، خصومت موجود میان دولت آمریکا و ایران شکل گرفت و البته عوامل بیرونی با استفاده از تسخیر زمان و مکان که سرویس های جاسوسی بلوک شرق نیز در آن دخیل بودند توانستند فضای ضد آمریکایی به وجود آورند و عوامل درونی نیز تحت تاثیر این فضا بدون اینکه خود مطالعه ای منطقه ای و بین المللی داشته باشند این موضوعیت را تبدیل به یکی از اصول انقلاب کردند یعنی همان سیاست ضد آمریکایی کشورهایی مانند شوروی سابق و عوامل تابع آن را پیش گرفتند چرا که ایران به عنوان یک کشور استراتژیک و ژُّیوپلتیک می توانست
مناسبات منطقه ای را در جهت معادلات پیدا و پنهان آنان با محوریت تخاصم علیه اسراییل شکل دهد سیاست مداران نو ظهور و کم تجربه ایرانی از کنه وماهیت چنین مقاصدی اطلاعی نداشتند و ناگزیر برای بهبود شرایط داخل و پایه گّذاری ارکان انقلاب نوظهور خود ،تبعات تصمیم سازی و تصمیم گیری آتی خود را نمی دانستند و در واقع بلوک شرق ایران را محور تخاصم و سپر بلای مبارزه خود با غرب کرد و در پشت این سپر مشغول به طرح ریزی معادلات منطقه ای و جهانی حتی با کمک اسراییل شد « بر همین اساس است که مولف کتاب تاثیر آیپک بر کنگره آمریکا علیه ایران ، روابط ایران و آمریکا
را مانند کلاف سر در گم بر می شمارد چرا که در شرایط حال حاضر نیز سیاست مداران ایرانی تحت تاثیر نفوذ آیپک منطقه خاور میانه قرار دارند مبنی بر ادامه تخاصم و دشمنی با آمریکا. آیپک وآیپک ها در همه مناطق سیاسی و جغرافیایی حضور دارند و به اعتقاد نگارنده گاهی اوقات آیپک ها دو یا چند منظوره فعالیت دارند اگر اسراییل متحد استراتژیک آمریکا است، ایران نیز متحد استراتژیک روسیه می باشد و همان تعاملاتی که بین اسراییل و آمریکا برقرار است بین روسیه و ایران هم در جریان است بنابراین نقدی که بر این کتاب وارد است نقش روسیه و تعامل کاربردی پنهان با
اسراییل است 
امید فراغت
+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 و ساعت 20:38 |

نقدی بر کتاب آیپک   
پس از انقلاب و بعد از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، خصومت موجود میان دولت آمریکا و ایران شکل گرفت و البته عوامل بیرونی با استفاده از تسخیر زمان و مکان که سرویس های جاسوسی بلوک شرق نیز در آن دخیل بودند توانستند فضای ضد آمریکایی به وجود آورند و عوامل درونی نیز تحت تاثیر این فضا بدون اینکه خود مطالعه ای منطقه ای و بین المللی داشته باشند این موضوعیت را تبدیل به یکی از اصول انقلاب کردند یعنی همان سیاست ضد آمریکایی کشورهایی مانند شوروی سابق و عوامل تابع آن را پیش گرفتند چرا که ایران به عنوان یک کشور استراتژیک و ژُّیوپلتیک می توانست
مناسبات منطقه ای را در جهت معادلات پیدا و پنهان آنان با محوریت تخاصم علیه اسراییل شکل دهد سیاست مداران نو ظهور و کم تجربه ایرانی از کنه وماهیت چنین مقاصدی اطلاعی نداشتند و ناگزیر برای بهبود شرایط داخل و پایه گّذاری ارکان انقلاب نوظهور خود ،تبعات تصمیم سازی و تصمیم گیری آتی خود را نمی دانستند و در واقع بلوک شرق ایران را محور تخاصم و سپر بلای مبارزه خود با غرب کرد و در پشت این سپر مشغول به طرح ریزی معادلات منطقه ای و جهانی حتی با کمک اسراییل شد « بر همین اساس است که مولف کتاب تاثیر آیپک بر کنگره آمریکا علیه ایران ، روابط ایران و آمریکا
را مانند کلاف سر در گم بر می شمارد چرا که در شرایط حال حاضر نیز سیاست مداران ایرانی تحت تاثیر نفوذ آیپک منطقه خاور میانه قرار دارند مبنی بر ادامه تخاصم و دشمنی با آمریکا. آیپک وآیپک ها در همه مناطق سیاسی و جغرافیایی حضور دارند و به اعتقاد نگارنده گاهی اوقات آیپک ها دو یا چند منظوره فعالیت دارند اگر اسراییل متحد استراتژیک آمریکا است، ایران نیز متحد استراتژیک روسیه می باشد و همان تعاملاتی که بین اسراییل و آمریکا برقرار است بین روسیه و ایران هم در جریان است بنابراین نقدی که بر این کتاب وارد است نقش روسیه و تعامل کاربردی پنهان با
اسراییل است 
امید فراغت
+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 و ساعت 20:38 |

روش وسخن کلی کتاب :

      این کتاب سعی دار با بهره گیری از نظریه سازه انگاری، وتاکید بر موضوع امنیت، ماهیت و موجودیت متغیرمستقلی بنام اسراییل و نقش آن را برسیاست خارجی امریکا علیه ایران را بیان نماید که دراین خصوص از روش توصیفی - تبیینی استفاده نموده و به  طورتخصصی به نقش آیپگ پرداخته و ضمن تشریح اهداف وعملکرد آن تصویرروشنی ازپشت پرده تصمیم گیری سیاستمداران امریکایی در روابط بین الملل را برای مخاطب تداعی می نماید و در آخر با مطرح نمودن پیشنهاداتی در تلاش است راهکاری مناسب  جهت مقابله با دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

 

مواردی که بنا بر تکلیف درسی مبنی بر نقد کتاب قابل ذکر است:(از نظر دانشجو)

1- علی رغم اینکه درابتدای کتاب پژوهشگر عنوان داشته که در این تحقیق از نظریه سازه انگاری بهره جسته است بنظر می رسد لزومی نداشته که وی به  تشریح نظریه  وحتی نظریه برخی از اندیشمندان سازه انگاری بپردازد.

2- در صفحه 46 بخش ماموریت آیپک عیناً ازبخش اهداف آیپک (صفحه 45) کپی شده است.

3- بنظر می رسد با تکراراین موضوع که تعداد اعضای فعال در آیپک بیش از 000/100 هزار نفر بوده و 10 دفتر منطقه ای داشته و در 50 ایالت امریکا فعال می باشند تا حدی بزرگنمایی شده است.(صفحات 45 و 47)

 مبنی بر اینکه آیپک(aipac and congress.2014.p2)از  4- نقل قول صفحه 45 و 46

 یک کمیته اقدام سیاسی نیست با مطالب کتاب تعارض دارد.

5- در صفحه 50 نقل قولی از میر شایمر و والت در مورد انتخابات امریکا ذکر شده مبنی بر اینکه "در فعالیتهای انتخاباتی در ایا لات امریکا حرف اول را پول می زند "که این امرانتخابات امریکا را به عنوان دموکراتیک ترین کشور جهان زیر سئوال می برد.

6- صفحات 60 الی 70 به معرفی کنگره ،تاریخچه،برنامه کاری ،ساختار اجرایی، آن و همچنین معرفی مجلس سنا پرداخته که بنظر غیر ضروری می باشد.

7-در صفحه 71 یک پاراگراف کامل در خصوص نقش رئیس جمهور و وزارت خارجه در حوزه روابط بین الملل عیناً از صفحه قبل بصورت تکراری استفاده شده است.

8-پیدایش دولت ضعیف در امریکا به سه دلیل (بوروکراسی- قدرت قضات- فدرالیسم ) نیازمند توضیح بیشتری می باشد. (صفحه 76) Huss 65-64-2006 

9- نقل قول دیک آرمی در صفحه 104 که گفته " اولویت اول من در سیاست خارجی حمایت از اسراییل است " علی رغم اینکه به نوعی از جانب پژوهشگر تعجب آور جلوه داده شده است ولی این امر را اگر در راستای منافع ملی امریکا در نظر بگیریم می توان انرا امری طبیعی قلمداد نمود.

10-موضوع اهمیت رای یهودیان در انتخابات امریکا (صفحه 114الی 119) با وجود ارائه آمار و ارقام درنهایت جمع بندی مشخصی نشده و مخاطب را دچار اشتباه در درک مطلب می نماید بطوری که پژوهشگر در انتها اذعان می نماید " از این رو مجموعا در تئوری مربوط به اهمیت و وزن رای یهودیان با شک و تردید نگریست."

11- پژوهشگر در بخش آیپک و تحریمهای اقتصادی و تکنولوژیک اظهار می کند "یکی از سیاستهای عمده امریکا علیه ایران در سالهای اخیر ، سیاست تحریم بوده است."  در صورتی که تحریمهای اقتصادی و تکنولوژیک از سال 58 آغاز شده و هر ساله تمدید شده است .

12-موضوع جاسوسی یکی از تحلیل گران پنتاگون بنام لاری فرانکلین به نفع اسراییل که در صفحه 165 ارائه شده درجمله بندی وارائه مطلب ضعیف بنظرمی رسد و در این موضوع نقش آیپک در دفاع از وی بسیار کمرنگ و به نوعی دیده نمی شود.

13- در بخش نتیجه گیری مسائل و موضوعاتی همچون:

-عدم امکان بحث آزاد در باب سیاست خارجی امریکا نسبت به اسراییل

- عدم ارائه یک تحلیل واقعی و نبود درک و شناخت صحیح نسبت به ایران از سوی مقامات امریکا

- و اینکه کارمندان دولت امریکا تنها در پشت در های بسته و مخفیانه می توانند بطور بی طرفانه و منصفانه در خصوص ایران تجزیه و تحلیل کنند

  جای سئوال داشته و می بایست موشکافی و بیشتر مورد تحلیل قرار می گرفت .   

14- غلط املایی (به کرات) و بعضاً جملات و پاراگرافهای تکراری در این پژوهش دیده می شود.  

 

                                                        با تشکر از استاد گرامی  دکتر اطهری

                                                        دانشجو: حمید خداداد بیگی

 

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 و ساعت 20:49 |
 پاشایی عزیز رفت و اندکی تصحیح نوشته ها به تاخیر افتاد.من قبل از سخنرانی ها یم همواره به موسیقی  با صدای بلند گوش می کردم.از بچگی به شدت به موسیقی علاقمند بودم.با حقوق معلمی واکمن خریده بودم و در خوابکاه امیر اباد  دانشگاه تهران موسیقی گوش می کردم. .به هر حال نه مانند روسو  ولی میتوان مسائلی را در مورد انتخابات مطرح کرد.برخی معتقدند خاطرات شکست  نیاز به گفتن ندارد ولی به نظر من داردچون موجب تولید ادبیات می شود.انتخابات دوره ششم در منطقه تالش مانند دوره اول  که بعد از انقلاب 57 فضای باز سیاسی بر ان حاکم بود  شکل خاصی به خود گرفتو امکان حضور گرایشهای سیاسی مختلف را فراهم ساخت.فضایی که بدون شک دانشگاهیان ایران نقش مهمی  در ایجاد ان داشتند.تعدد کاندیداها و گرایشهای سیاسی  انان  به جنا ح ها ی چپ و راست  و  اصلاح طلب و  ملی مذهبی ومستقل قابل مطالعه  بود.  ذر منطقه تالش نیز همان گرایشها حاکم بود. بعداز عدم کاندیداتوری در دوره پنجم که فضای سیاسی  و زمان و قدرت اقتصادی و شرایط  اقتصادی ساسی و خانوادگی   همراهی نمی کرددوره ششم از برخی جهات مناسب بود.فضای باز ایجاد شده بود.ما ثبت نام کردیم  اتفاقا یک نفر هم نام خانوادگی  من  قبل از من ثبت نام کرده بود.چنین چیزی در انتخابات دوره نهم مجلس در شهرستان قزوین رخ داد.در بررسی رد صلاحیت شدم. اسامی اعضای بر رسی مشخص بود.نامه محرمانه از فرمانداری نشان دهنده ان بود که بر اساس چه بندهایی رد صلاحیت صورت گفته است. تقریبا هیچ بندی به نفع من نبود.ما می توانستیم در رشت و شورای نگهبان در تهران شکایت کنیم.همین کار را کردیم.در تهران هر کدام از اعضای شورای نگهبان را میدیدیم مثل مرحوم  دکتر حبیبی.علی جنتی و.....یک بار اقای محمود اطهری خود را به  حجت الاسلا م اعلی جنتی رساند و خواستار تایید ما شد بلافاصله پاسداران  وی رادورکردند.او به همراه پسر دایی ام  اقای  حسین حسین زاده همواره جلوی درب

ساختمان شورای نگهبان بودند. در تهران برای اولین بار با رد صلاحیت شده ها   صحبت می کردیم تا تجربه کسب کنیم.یکی از این افراد پوشه ای در ذست گرفته بود و هر لحظه ماشینی از مقامات از جلوی ما رد می شد بدان نزدیک می شد و التماس دعا داشت بعدا فهمیدم اقای عرب سرخی است.  دوستان صمیمی از طریق تلفن تعقیب می کردند.محمد ناصر اشرف هم در عمل کمک می کرد. زنان و  مردان زیادی خواستار بررسی پرونده خود بودند..برای اولین با ر درمسجدحاج سید عزیزاله حاضر شدم.قبلا نام این مسجد را نشنیده بودم,..ایت اله رضوانی در این مسجد امام جما عت بود..به ما گفته شد با این روحانی عضو شورای نگهبان ملاقات کنیم بهتر است.من به همراه اقای محمود اطهری به مسجد رفته ولی به تنهایی  با ایشان ملاقات و تقاضای کتبی ارائه کردم.قبلا از ایشان وقت گرفته شده بود.محافظان ایشان نیز همکاری کردند.اقاه ها ی محمود اطهری مامور گرداوری تاییده ها از روحانیت قم بود.

آیت‌الله رضوانی، از نخستین فقهایی بود که در اول اسفند 1358 با حکم امام به عضویت شورای نگهبان درآمد و به مدت سه سال در این نهاد، انجام وظیفه نمود. پس از این مدت ، طبق قانون اساسی که می بایست سه تن از فقهای دوره نخست شورای نگهبان به قید قرعه از این نهاد خارج می شدند، وی با همین قرعه از این نهاد خارج شد و سپس به ریاست دیوان عدالت اداری منصوب گردید. با رحلت ، حضرت آیت الله سید احمد خوانساری، که در مسجد سید عزیزالله بازار تهران، اقامه نماز می نمود، آیت الله رضوانی به عنوان معتمد  امام خمینی در امور اصناف و بازار تهران و امام جماعت مسجد سید عزیزالله منصوب گردید . 

 

  آیت‌الله رضوانی در سال 1368 با حکم  رهبری  مجددا به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب گردید و تا زمان حیات، در این نهاد بود. 

یک روز اجازه یافتیم وارد حیاط و ساختمان شورای نگهبان شویم.حیاط بسیار بزرگ و ما نماز گزاردیم.دیگر رد صلاخیت شده ها مانند نماز گزاردند.

سوابق کاندیداها  

اقای عنایت اله پورعبادی اصلاح طلب بود.او کارمند اموزش و پرورش بود.مهندس نادر یکتا هم اصلاح طلب و صاحب یک شرکت کامپیو تری  اجاره ای بود.هر دو تحصیل کرده دانشگاهی و از خانواده هایی معتبرو زحمتکش بودند.مهندس یکتا کارشناسی خود را در مدیریت گذرانده بود.

 

بیش ازهمه کاندیداها اقایان اسلام دوست و محمد یاری سابقه حکومتی و کار داشتند.اولی فرماندار تالش بودو قبل از ان نیز در چند شهر استان گیلان بخشدار و فرماندار بودو دومی از سپاه پاسداران به مجلس دوره پنجم رسیده بود.جالب ان بود که اسلام دوست فرماندار اقای محمد یاری بود و بر اثر اختلاف میان ان دو اقای اسلام دوست هم کاندیدا شده بود.در این میان بایستی گفت تمام کسانی که  رقیب  اصلی اقای محمد یاری تا دوره نهم شدند همه  جزو تیم اصلی وی بودند و همه با ما مبارزه کردند در واقع ما دانشگاهیان با چند کاندیدا همزمان  مبارزه می کردیم.انچه جالب توجه است اینکه چقدر تشکیلاتی و عالی کار کرده بودند و چقدر در جذب کادر قوی عمل کرده بودند و چقدر در کادر دولتی منطقه نفوذ داشتند.انها هنوز نگفته اندچرا از وی حمایت می کردند و اکنون چرا تغییر موضع داده ا ند.

نحوه مبارزه 

شیوه پیکار ااز کاندیدایی به کاندیدای دیگر متفاوت بود.یکی از کاندیداها حضور در قبرستانها و مساجد  را به منظور تفقد از خانواده عزیز از رست رفته را باب کرد. فی نفسه کسی نمی تواند این مساله اخلاقی را رد کند.ولی مساله استفاده ابزاری از مرگ در پیکار سیاسی بود.  

بطور کلی در دوره ششم شاخصهای ذیل بیشتر مطرح بود 

1-جلسات انتخاباتی 

به منظور ایجاد اگاهی و اعلام حضور در انتخابات و شناسایی گروهای اوانگارد و تیم اصلی معمولا در خانه انان جلسات انتخاباتی بر کزار میشود.در واقع در فقدان تجربه حزبی  و مقرهای حزبی جلسات به درون خانه ها میرود. ما هم قبل از انتخابات از همین روش استفاده کردیم.مهمترین ان به عنوان مثال جلسه در منزل اقای بهجت کلانتری در منطقه پره سر بود وی و همسرش از خانواده اریستو کرات تالش بوده و هستند.خانواده ای ریشه دار که وفادار به عهد هستند.برادرم سید مسلم با ایشان در مدرسه راهنمایی طولارود همکار بود و از طریق ایشان با اقای کلانتری اشنا شدم.

در ماسال جلسه ما در یک باغ بزرگ و زیبا بود.این باغ متعلق به .....بود.جلسه ما 5 ساعت طول کشید.خدای من چقدر با سواد بودند.از هگل و مارکس و محمد >ص.<تا توسعه تالش حرف زدند....یکی از این جوان ها بعدا  برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت. فکر نمی کنم در ماسال کسی انرژی تمام نشدنی اقای کریم صابر را داشته باشد.اوبه جهل و مبارزه با نادانی و ایجاد اگاهی بیشتراهمیت میدهدتا زخم پاهایش در جنگ یا ریش دل.

در شاندرمن  و شیخ نشین اقای  ناصر بشر دوست  به همراه معلمان و افراد با سواد   چنان بحث اکادمیک می کردند که گویا ما برای تدریس به دانشگاه امده ایم نه انتخابات....یکی از معلمان همراه اقای بشر دوست که  ازدواج خود را به تاخیر انداخته بودبحث های اکا دمیک سنگینی به راه می انداخت. .اسامی را بعد از مجوز  .خواهم نوشت.در شاندر من ...کسانی بوده و هستند که در المان و پاریس تحصیل کرده یا زیسته اند..خدای من انان به راحتی در مورد پست مدرنیزم به زبان ساده صحبت می کردند.

اولم شاندرمن بسیار زیباست این زیبایی با چایی پیری لذت فراوانی داشت.مغازه ای که به نظر اکنون سوپر مارکت شده است.درود بر زن شجاعی که  با عشق در این جا با یک انسان با شخصیت قطع نخائئ................. جلسات در اولم هم زیبا بود.

رر منطقه رضوانشهر و پونل و ضیا برجوانها و متفکران به دنبال نقد بودند انا ن از موضع چپ نو و مکتب فرانکفورت به مسائل نگاه می کردند.بحث ها سنگین و فوق العاده بود.تعداد کارشناسی ارشد این منطقه به نظر از هشتپر و ماسال و شاندرمن در این تاریخ بیشتر بود.

در هشتپر و بخش مرکزی بحث ها روتین و غیر فلسفی و پراگماتیستی بود.بیشتر مسائل روزمره مطرح بود.در چوبر ویزنه و حیران دان و کشلی و خطبه سرا تفکر عمل گرایانه حاکم بود. 

در مجموع دانشگاهیان و  اساتیدومعلمان و دبیران و امو زگاران و دانشجویان و دانش اموزان و وگلا و پزشکان ومهند سین  چوکا و قضات عالیرتبه و نظا میان ملی و با سواد   و بوروکراتها و کارمندان منطقه در واقع طبقه متوسط مدرن  مهمترین گروه اوانگارد خواهند بود.انها تنها گروهی هستندکه نجات دهنده منطقه از پوپو لیسم و موبو کراسی هستند.ولی ائتلاف انها با  بورژوازی و بازار وکارگران اگاه چوکا و نخبگان کارگری و کشاورزی الزامی است.در اعلامیه ای که پس از شکست  در دوره ششم منتشر کرده بودم بین مسائل اشاره کرده بودم. 

شاید تعجب اور باشد که چرا ما بحث های اکادمیک می کردیم.من معتقد به اموزش به عنوان پیش شرط دمکراسی بوده و هستم .کره جنوبی و چین و هند از همین مسیر تحول اجتمایی ایجاد کردتد.

در تمام جلسات با توجه به اشنایی اقای غلام رضا مرحمتی  با منطقه تمام امور رانندگی با ایشان بود.او قادر بود تالشی و گیلکی و ترکی با مخاطب ارتباط برقرار کند.

 

 

2-سخنرانی 

یکی از روشهای تاثیرگذاری در انتخابات در منطقه انجام سخنرانی به منظور ارتباط با مخاطب است.این سخنرانیها در فضای بازو مساجد و میدانها ی اصلی شهر صورت میگرفت.در یک جلسه سخنرانی در منزل ....در خرجگیل بارها برق قطع و وصل می شد سپس با سنگ مورد حمله قرار گرفتیم.ولی سنگها ریز و برای ترساندن بود.در ان شب من از راه دیگری خود را به جاده رساندم. اقای مسعود محمدی بسیار حرفه ای رفتار کرد.هر کس به حرف من گوش نکرد اذیت شد.به این خاطره دوباره باز خواهم گشت.در شب فرار و گریز و وحشت و زیر نور ماشین دیدم چقدر منطقه جنگلی و زیباست.بعدا یاد استادی افتادم که روزگاری  در تالش  مهمانم بود و به من گفته  بود جنگلهای تالش شبیه المان است.این حمله نوش جان بود خوشحال بودم مردم ما می توانند اعتراض کنند.ولی فقط موافق سنگ نبودم.

  با اغاز رقابت که من با تاخیر بدان رسیدم مهمترین و لذت بخش ترین بخش  دوره ششم سخنرانی دکتر سهراب رزاقی به نفع اقای اسلام دوست یکی از کاندیداهای مجلس دوره ششم و علیه ما  در شهر هشتپر در جلوی بانک ملی  در میان مردم  بود. اقای رزاقی  مدیر کل مطا لعات سیاسی وزارت کشور و عضو کمیسیون سیاسی هیات دولت بود. 

با توجه به مطرح شدن شبه دمکراسی  در کشور وی به همراه سایر رفرمیستهای کشور به دنبال حمایت از اصلاح طلبان بودند. صرف نظر از سخنرانی ایشان انجه مهم بود این بود که این گونه سخنرانی ها واسه اگاهی عمومی در منطقه  مناسب بوده و هست و به روشنگری کمک می کند..من سعی خواهم کرد متن سخنرانی وی را اینجا ارائه کنم.   

3-تخریب رقیب 

تخریب در دوره ششم در منطقه تالش وحشتناک بود.ورود رقبا به حوزه خصوصی و خانواده رقیب از جمله انها بود.در واقع این گونه رفتار غیر مدنی بود. تخریب در3 مرحله صورت گرفت.1- فبل از انتخابات.2-در حین برگزاری انتخابات و 3- بعد از انتخابات.قبل از انتخابات روش تخریب نامه نگاری بود.گاهی در این نامه نگاری هاحتی افراد  جرئت می کردند اسم خود را هم بنویسند. محتوا عمدتا مذهبی و نوع رابطه با رژیم و نوع نگاه به سیستم بود.این نامه ها گاهی شانسی به دستم می رسید از میان نامه ها وقتی یکی  از نامه ها را  خواندم   وحشت کردم.چطور انسان ان هم در تالش با مردمی  مهربان می توانند چنین اقدامی کتتد.در این نامه ها من دیندار قلمداد نمی شدم وسیستم را نمی پذیرفتم. نامه ها به شورای نگهبان و مقامات بالای دولتی نوشته می شد.

در حین انتخابات نیز بر اساس اسناد و نوارهای ضبط شده تخریبها جدی بود.در یک متن که در منطقه اسالم پخش شد به شدت در روند انتخابات تاثیر گذاشت. این مطلب در یک روزنامه رادیکال تهران علیه من چاپ شده بود . رقبای من انرا در سطح گسترده منتشر کردند.اکنون یکی از گردانندگان ان روزنامه کارگردان مشهوری شده است.در ماسال مرد محترمی از من پرسید پسرم تو که معلمی چرا بی دین شده ای؟وقتی منبع مطالعه اش را پرسیدم فهمیدم ان نامه ها در جامعه تاثیر گذار است.شخصی به نام اقای بها از شاندرمن وارد بحث با ان مرد محترم شد.ان انسان محترم از من خواست دیندار باشم.

بعد از اتتخابات نیز این تخریبها ادامه یافت.

 

4-انسجام تشکیلاتی 

یکی از متغیرهای مهم در انتخابات انسجام تشکیلاتی است.

 16 گروه اصلاح طلب از جمله دفتر تحکیم وحدت ان زمان ازنامزد خود  اقای اسلام دوست حمایت می کردند.از همین جا مشخص شد که نامزد اصلی اصلاح طلبان کیست. ولی جبهه مشارکت حاضر به حمایت از وی نشد.

در شرایط فقدان ساختار حزبی در کشور به نوعی انتخاب نامزد از بالا صورت می گیرد.در صورتی که انتخاب نامزد بایستی از پایین تحقق یابد.  ولی تمرین حزبی صورت گرفت.شخصیتهای اصلاح طلب منطقه وارد گفتگو با کاندیداها شدند تا تنها یک نامزد معرفی کنند.انها با تمام کاندیداها ی که از نظر انها  اصلاح طلب قلمداد می شدند جلسه گذاشتند.این شخصیتهای منطقه ای برای پیروزی سید محمد خاتمی زحمت کشیده بودند.از میان انها سه نفر از ماسال و شاندرمن و دو نفر از منطقه رضوانشهر و سه نفر از بخش مرکزی بودند.

5-ائتلاف

در این میان ائتلاف یک فردی که بارها در انتخابات شرکت کرده بود ولی به پیروزی نرسیده بود درپیروزی اقای اسلامی نقش ویژه ای داشت.وی قبلا با اقای میر غفاری هم ائتلاف  کرده بود.در تحلیل دوره ششم مجلس در منطقه ما متفکرین منطقه این فاکتور را جدی نگرفته اند.یا کمتر بدان پرداخته اند.فردی که خواستار ان شد که قلب خود را به امام هدیه کند.

 

 

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در سه شنبه بیستم آبان 1393 و ساعت 1:48 |
 انتخابات دوره جهارم مجلس

 

دلیل شرکت در انتخابات چه بود؟چگونه این تفکر  در من شکل گزفت ؟ایا 28 سالگی تجربه کافی و وافی برای ورود به مجلس بود؟ ؟ایا خانواده در جریان تصمیم گیری قرار گرفت؟ایا پایگاه خانوادگی وجود داشت؟ایا  خانواده از پایگاه اجتماعی برخوردار بود؟ایا فامیلها  و کسانی  که پیوندهای خانوادگی داشتند وعده حمایت مالی یا تبلیغاتی  دادندیا در عمل بدان اقدام کردند؟
اتا جه میزان نظام سیاسی و نظام انتخاباتی ایران را می شناختم. پارادایم فکری حاکم بر کشور چه بود ؟ ایا در لیست احزاب صوری ,باید قرار می گرفتم. شناخت از محیط به چه اندازه بود؟ایا ارزیابی دقیقی از منطقه طوالش به عمل اورده بودم ؟روی چه  نیروهایی میتوانستم حساب کنم.چه   تاکتیکهایی برای رسیدن به هدف انتخاب شد؟ایا ابزارهای مالی را سنجیده بودم و اهمیت توان اقتصادی را در مورد پیروزی در انتخابات می دانستم؟ه از چه راههایی می خواستم و می توانستم افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهم؟به سراغ مردم یا مسئولان یا هردو کدامیک در اولویت بودند؟

درصورت شکست  در انتخابات

خانواده تا چه اندازه تحمل مالی داشت؟پیامدهای شکست  برای من و خانواده چه بود؟ 

پاسخ به این سوالها اسان نبود.بدون نظر خانواده افدام کردم. و هرگز با انها مشورت نکردم. چرا که  از نظر کی یر که گور لحظه  تصمیم گیری دیوانگی است ....من  انها را به دنبال  خود کشیدم. بعد از انتخابات از نظر مالی خانواده ام  منهدم شد.ولی خانواده کشاورز من اجازه نمی داد کسی بفهمد.مادر .پدر برادر و خواهرم سالها روزها و ساعتها با کار کشاورزی وحشتناک زندگی ما را ساخته بودند.دقیقا یک ماه بامشکل تغذیه روبرو شدیم. بچه های کشاورز  و کارگر برای رسیدن به اهداف باید پایگاه مالی  خانوادگی را مد نظر داشته باشندو از خودخواهانی مثل من درس بگیرند.

 فهمید م که نمی‌تونم به عنوان یک آکادمسین  صرف به اهداف خود  که پیشرفت ایران ومنطقه بود برسم  ومنشاء مشکلات در ایران  سیاسی بود و نیاز به اصلاح با ابزارهای سیاسی داشت.بنا بر این راه از میان جامعه مدنی می گذشت. می خواستم ازادانه عمل کنم. می دانستم که هنوز به جوان ها اعتمادی نیست.به تحصیل کردگان همچنین.دوره اول مجلس بعد از انقلا ب دکتر رهنمایی 800تا رای اورده بود در حا لی که تحصیل کرده المان بود...تحصیل کردگان دیگر کمتر از وی رای اورده بودند.

هر چند عقب ماندگی منطقه بیشتر مرا ازار میداد و هنوز می دهد.چرا که نمایندگان نامو فق بودند. به عنوان مثال وقتی برای اولین بار به شاندرمن رفتم مردمی دیدم بسیار مهربان و عاطفی اتعجب می کردم که چرا به مردم این  منطقه خدمات چندانی ارائه نشده است.این منطقه و ماسال علیرغم تاریخی بودن  مانند پره سب ر . پونل .لیسار .لاب .ویزنه .رضوانشهر .چوبر .کشلی نیاز به توجه بیشتر داشتند.از هنرمندمنطقه  طی  سخنرانیها  خواهش کردم فقر تالش را به تصویر  کشندو هنر و موسیقی را رواج دهند و به گروه های حاشیه ای نیز توجه کنند.

دانشجویان دبیران,اموزش و پرورش وو دانشحویان و دانش اموزان نقش تشویق برای انتخابات بازی کردند .بویژه منطقه روشنفکری خطبه سرا که اولین دبستان منطقه تالش را از منظر تاریخی به خود اختصاص داده بودو افراد اکادمیک غیر دولتی زیادی  را پرورش داد ه بود.شغل معلمی مرا بیشتر ب توده ها .و غم و شادی انها اشنا ساخت.

هنوز تعجب میکنم با توجه به خجالتی بودن چگونه به درون جمعیت پرتاب شدم.چطور بر انزوا که واقعیت وجودی من است غلبه کرده بودم.به نظرم روشنفکری و مسئولیت ناشی از ان در این پرتاب نقش داشت.

سن 28 سال مناسب است چرا که اجازه تحرک می دهد به شرطی که با نهادهای قدرت و تصمیم گیری اشنایی وجو د داشته باشد و یا به نوعی کشور شناسی صورت گرفته باشد.

از نظر پایگاه ارزیابی‌های ذهنی نسبت به خانواده منفی ارزیابی نمی کنم.و احترام اجتماعی نیز منفی نبود.ولی از نظر دارایی و ثروت چنین چیزی واقعیت نداشت.ما فاقد انها به معنای معمول بودیم.در مورد کمکها کسی قول یا وعده ای نداد.ولی یک خانواده  در عمل حداقل کمک را ارائه کرد.در بین خانواده اطهری فقط یک نفر م.جباری عروس  کمک کرد.

نظام سیاسی و انتخاباتی ایران را در دانشگاه تهران گذرانده بودم و اندکی اشنایی داشتم.پارادایم فکری گذار از چپ بود.در هیچ لیستی نبودم.در واقع مستقل شرکت کردم.ارزیابی نسبی  از منطقه داشتم. ولی پیچیدگی ان را نمی دانستم.ولی زیبایی ان و تساهل مذهبی و دینی ان می تواند مدلی برای شهرهایی باشد که در انها پلورالیسم مذهبی و قومی حاکم است.تاکتیکها بر اساس منطقه عوض می شد.ابزارهای مالی مهم بودند.حضور میدانی و سخنرانی از راههای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی بود.در ضمن ما به سراغ مردم رفتیم,ولی نقد جدی نیز بر دولتمردان داشتیم.شبیه به چیزی تحت عنوان متفکر و سیاستمدار.

پروژه گذار دمکراتیک با توجه به نقش  نخبگان بود.در دوره چهارم فکر می کردم این کارگزار است که قادر است ساختار را تحت تاثیر قرار دهد.همچنین مایل به تزریق روشنفکران به بدنه بوروکراسی بودم که به شدت در مقابل نیروهای جدید مقاومت می کردند.خطر ارتش بیکاران تحصیل کرده را حس می کردم.  در سطح منطقه امریکا ئی ها و کاناداییها و کشور سوئد با تاسیس کارخانه چوکا در صددایجاد ...بودند.ا.چند هزار نفر در کارخانه چوکا و در  اسالم و شفارود کار را هر چند با تاخیر اغاز کردند.سال 1365کار خانه به سه قسمته  اصلی تقسیم شد.....صنایع چوب اسالم ، شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران و شرکت جنگل شفارود.

اولین گام 

شناسایی کاندیدا و به رسمیت شناختن ان یک مرحله اساسی بود.من باید کاری می کردم چرا که قبلا  روشنفکران نتوانسته بودند جایگاهی  در منطقه بدست اورند. ضمن انکه من سمتی دولتی وفوق العاده نداشتم.تا خود را به مردم نشان دهم.

در گام اولیه اشنایی و گفتگو  و جلسه با برخی نخبگان محلی را در دستور کار خود قرار دادم.در گفتگو با مرحوم حاج  رهنما  در منزل وی از من خواست تاریخ انتخابات تالش را مورد مطالعه قرار دهم.همچنین تاکید کرد که مواظب تهران با شم.بعد از این ملاقات دریافتم در جاده سختی قدم گذاشته ام. اسامی سران شهر هشتپر را در بخش مرکزی بدست اوردم ..انها  را از طریق انسانهای امین به خانه مان دعوت کردم. .این شخصیتها عبارت بودند از 

1-مرحوم حاج لطیف رهنما 2- مرحوم حاج اقا اسکندری  3- مرحوم حاج صالح پلنگی معروف به مجید نیا 4- مرحوم کدخدا غلام جوادی نژاد  5-مرحوم حاجی پیرزاد 6- 

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در شنبه هفدهم آبان 1393 و ساعت 22:56 |
د 

 

اطلاعات این خاطرات در مورد انتخابات دوره  نمایندگان دور چهارم مجلس شورای اسلامی که انتخابات آن در ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ برگزار و اولین جلسه آن در ۷ خرداد ۱۳۷۱ به تعداد ۳۳۳ نفر بودند  تشکیل شد می باشد  که اغلب از سنخ بررسی هاي تاریخی و نظري هستند و از راه مشاهده

 

 و مطالعه اي نسبتاً دقیق بر روي اسناد و از طریق ارتباط با اشخاص ذي ربط و ذی نفوذ و روابط رو در رو  فراهم

 

آمده اند،  روزآمد و معتبر هستند و پژوهشگران می توانند

 

به عنوان مرجعی مستند براي پژوهش استفاده کنند.

در دوره چهارم انتخابات مجلس شورا در سال 1370با جمعی از دانشجو یان  از رشته های مختلف در منزل پدری اقای حاج سید یوسف اطهری مریان در کوچه گل سرخ  شهر هشتپر طوالش که عمدتا مردمی از طبقه پایین جامعه  یا طبقات متوسط رو به افول را تشکیل می دادند جمع شدیم.اپدر و مادرم با کار کشاورزی وحشتناک و طاقت فرسا  ان هم بعد از 15 سال توانسته بو دند این خانه گلی را با کمک برادرم بسازند.گرچه سازندگان این خانه ایجاد اشپز خانه , و را فراموش کرده بودند اکنون نیز این خانه علیرغم کهولت سن فاقد اشپز خانه است. پدر و مادر از رنگریز خانه در 3 کیلو متری تالش به  شهر هشتپر امده بودند.روستا فاقذ هرگونه امکاناتی بود.از رودخا نه ها به عنوان حمام ویا ....استفاده میشد.برق نبود.اب لوله  کشی نبود.پدر کامل کوچ نکرد زمان مزرعه دوباره بر می گشتیم.در امد از زمین بود.انان خداوندان  کار بر روی زمین بودند.فکر نمی کنم در دنیا شغلی سخت تر از کشاورزی باشد.غذا خوردن کنار مزرعه و بزرگ کردن کودک در کنار کارو شیر دان بچه داخل مزرعه و کار در زیر بارش بارش باران و افتاب سوزان ...

 به هر حال با دانشجویان و تحصیل کردگان جلسه گذاشتیم انها اکنون  یا استاددانشگاه و یا پزشک یا  ور زشکار و یا معلم اموز ش و پرورشند. برخی بوروکرات بر جسته شدند برخی  انها نیز یا کاندیدای مجلس شدند یا کاندیدای شورای شهر. برخی از انها حتی رئیس  دانشگاه شدند و هستند.. بعضی به سازمانهای بورو کراتیک پیوستند والبته برخی به خارج از کشور رفتند و عده ای نیز تغییر جهت دادند. ویا راه انزوا بر گزیدند.اتغییر بیعت دهنده ها کم بودند.این خود نشان دهنده صلابت طبقه متوسط یا طبقه متوسط رو به افول بود.  .,,... . 

در واقع انجه در دانشگاه تهران و مکتب دانشگاه تهران  از سال  1363 یاد گرفته بودم می خواستم با کمک دانشجویان و تحصیل کردگان  و طبقه متوسط  به عنوان گروه اوانگارد  به زیر پوست جامعه ببرم .شعار  ما جامعه مدنی بود.هدف تعریف جدیدی از اسلام توسط طبقه متوسط مدرن در منطقه و نهایتان تا جغرافیای گیلان و اردبیل بود. به عنوان سند در روزدر نامه جمهوری اسلامی  ان زمان نیز این شعار از سوی ما درج شد سابقه کارم به کار

معلمی در اموزش و پرورش و وزارت کشور بر می گشت.  

ما می خواستیم در خیال خام خود جانشین

سردارمنصور (میرزا فتح الله خان) یا سپهدار رشتی

حاج شیخ محمد حسین

حاج آقا رضا رفیع

محسن همراز (فاضل الملک)

سید حسین معینی

حاج سید مصطفی مصطفوی کاشانی فرزند آیه الله کاشانی

هلاکو رامبد

مرحوم حجه الاسلام سید میر یونس عرفانی

سید مجتبی عرفانی و

سید ابراهیم میر غفاری شویم.

در مقابل ما دلبستگان نظم کهن .انقلابیون  و انقلابیون رادیکال .تشکیلات منظم  جامعه روحانیت تحت عنوان جامعه روحانیت  به رهبری امام جمعه  وقت .انجمن اصناف بازار و بلوک سرمایه داری کهن  نهادهای انقلابی و نهادهای جدید در چارچوب تشکیلات اتحادیه های کارگری مانند  انجمن های اسلامی کارخانه چوکا  .تشکیلات بوروکراتیک چوکا به رهبری عبد الغفار شجاع . تشکیلات بورو کراسی دولتی طرفداران سر سخت  نماینده دو دوره قبل مجلس جناب اقای مجتبی عرفانی و  .نخبگان محلی  و جوانان انقلابی قرار داشت.پدر اقای عرفانی روحانی خوشنامی بود که نماینده دوره اول مجلس شده بود ولی بر اثر تصادف فوت کرد.او موفق شده بود خشونت را از جامعه تالش دور کند.حتی سفر ایت الله خلخالی به منطقه تالش نتوانست تفکر ایت اله عرفانی را تغییر دهد.ابه این ترتیب مجتبی عرفانی راه پدرش را ادامه داد .پدری که موفق شده بود در دوره اول مجلس بعد از انقلاب 22 بهمن 57  کاندیدا هایی همچون حسن ما سالی از شهر باستانی ماسال  عضو فعال کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در  اروپا .دکتر محمد تقی رهنمایی  و کاندیداهای گروههای  چریکی وانقلابی  فدا ئیان و مجاهدین را به هر ترتیب شکست دهد.اقای ماسالی  بر اساس برخی منا بع به جناح چپ جبهه ملی تعلق خاطر داشت.و اکنون حسن ماسالی فعال سیاسی چپگرا، نماینده برون مرزی جبهه دموکراتیک ایران و مسئول امور ایران در حزب سبزهای آلمان است.کتاب وی تحت عنوان سیر تحول جنبش چپ ایران و عوامل بحران مداوم آن انتقادات زیادی را به  همرا داشته است. 

  لازم به ذکر است که انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۵۸ برگزار شد و مجلس شورای اسلامی ۷ خرداد ۱۳۵۹ شروع به کار کرد. 
ترکیب مجلس عمدتا از ائتلاف جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی که به ائتلاف بزرگ مشهور بود، نهضت آزادی که تحت عنوان گروه همنام در انتخابات شرکت کرده بود، دفتر همکاری مردم با رییس‌جمهوری، حزب جاما یا جنبش انقلاب مردم مسلمان ایران و جنبش مسلمانان مبارز تشکیل می‌شد.

از میان کاندیداها ی دوره اول منطقه  طوالش  فقط دو نفر از پایگاه اشراف زمیندار بودند.که تفکرات انها بر خلاف پایگاه اقتصادی بود.انها در مقابل یک روحانی انقلابی بدون اینکه ائتلاف کنند شکست خوردند.البته رای ماسالی بسیار با لا بود.دوره دوم و سوم نیز عرفانی به راحتی به مجلس راه یافته بود.از این نظرسابقه اقای عرفانی به کمک وی می شتافت.و رقابت را بر ما سخت می ساخت.

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در جمعه شانزدهم آبان 1393 و ساعت 9:24 |
سلام

امیدوارم که خوب و خوش باشید
چند وقتی است که کنار مطالعات جسته و گریخته خود کتاب زیر آسمانهای جهان آقای داریوش شایگان را مطالعه میکردم که بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم در حین ارادتی که به مصدق دارد حمله تندی به ایشان دارد ودر آخر از ایشان به عنوان شهید سیاسی یاد میکند ایشان در این کتاب از محمد رضا پهلوی به عنوان یک فرد نیک یاد میکند . ایشان در این کتاب سرگذشت خود را از دوران کودکی از سفر های خود به کشورهایی از ایتالیا ,زندگی هفت ساله خود در سوییس و بازگشت خود به ایران و فراگیری دروس اسلامی در محضر آیت الله طباطبایی و ابوالحسن رفیعی قزوینی سخن میگوید . در این کتاب ضمن تایید مدرنیته به سنت نیز میپرادازد و نکته ای که در این کتاب بدان اشاره میشه این است که  کشورهای جهان سوم را دچار نوعی  بیماری اسکیزوفرنی میداند که دچار از هم گسیختگی فرهنگی دچار روان گسیختگی شده اند. 
ارادتمند ملکی
+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در پنجشنبه پانزدهم آبان 1393 و ساعت 21:52 |

بسمه تعالی

نقد محتوایی:

1- در صفحه 42 عنوان شده که اسرائیل عملا از هرگونه انتقاد مصون بوده و هنگامی که موضوع بحث کنگره به اسرائیل می رسد منتقدین احتمالی سکوت اختیار می کنند و اصلا بحثی در نمیگیرد.

این درحالیست که در صفحه 50 یادآور شده آیپک برای کسانی که با برنامه های آنان مقابله کنند مجازات در نظر می گیرد.

باتوجه به بررسی 2 متن فوق باید گفت چطور وقتی که اصلا بحثی در خصوص اسرائیل صورت نگرفته آیپک برای منتقدین مجازات در نظر می گیرد.

2- از صفحه 51 الی 61 صرفا به داستان جاسوسی پرداخته شده لی باوجود طولانی بودن آن (10 صفحه) نتیجه محاکمه مشخص نشده و اینکه بازتاب محاکمه در افکار عمومی مشخص نگشته است.

3- با توجه به اینکه آیپک بطور قدرتمند در قوه مقننه و قوه مجریه نفوذ دارد اما FBI بصورت مستقل و بدون تاثیرپذیری از آیپک سعی در متهم کردن افراد بازداشت شده فرانکلین، روزن و دیسمن به جاسوسی دارد و به تحقیقات خود ادامه می دهد و بعد از آن نیز دادگستری آنها ار محاکمه می نماید.

همچنین در صفحه 91 : " آیپک عملا در همه موارد نقشی بسیار مهم و حیاتی در سوق دادن کنگره به حمایت از رابطه ویژه دارد"

چرا آیپک در زمان دستگیری متهمان توسط FBI نقش چندانی ایفا نکرده است.

4- "در این مقاله به نفوذ آیپک در میان دولتمردان و افکار عمومی اشاره شده پس چطور در یک نظر سنجی 61 درصد مردم اعلام می کنند آیپک به عنوان یک قدرت خارجی ثبت شود و دیگر معاف از مالیات نشود"

آیا آیپک در راستای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی با شکست مواجه شده است؟

5- در صفحه 81 عنوان شده "در مواردی رئیس جمهور آمریکا می تواند با صدور دستورهای اجرایی بدون موافقت کنگره، موافقت های خارجی را اجرایی نماید"

لازم بود مثالی در این خصوص ذکر می شد.

6- به نحوه انتخاب نمایندگان سنا و تفاوت آنها با سایر نمایندگان توضیحات کاملی داده نشده است.

7- در صفحه 85 بخشی از اظهارات لیبرمن را عنوان کرده است.

لیبرمن چه کسی است؟ در چه جایگاهی و در چه زمانی اظهارات خود را بیان کرده است.

8- در صفحه 86 پاراگراف دوم در جملات از کلمه "ما" استفاده شده است.

آیا منظور از "ما" لیبرمن است یا نویسنده کتاب، می بایست مشخص می شد.

9- در صفحه 98 پاراگراف دوم عنوان شده " دولت جمهوری اسلامی به لحاظ تکنولوژی موشکی به وضعیتی رسیده که به راحتی می تواند اسرائیل را هدف قرار دهد."

منبع و مستند مطلب فوق چیست

10- در صفحه 99 پاراگراف سوم عنوان شده " برداشت کلی آنها این است که اگر نظام سیاسی ایران با اصلاحات یا تغییرات مورد نظرشان کنار بیاید، امکان برقراری تعاملی عادی با اسرائیل بیشتر خواهد بود"

به چه استنادی مطلب فوق بیان شده است. آیا برداشت نویسنده کتاب می باشد.

11- در صفحه 101 پاراگراف دوم: علت اینکه شهرک سازی در اسرائیل مغایر با سیاست های آمریکا می باشد چیست.

12- صفحه 118 پاراگراف دوم: "بنا به تحقیقات به عمل آمده رشد گرایش به جمهوری خواهان در میان یهودیان آمریکا به آن مربوط می شود که بسیاری از اینان از ریشه های یهودی خود فاصله گفته اند و بخشی هم به ازدواج با فرادی از مذاهب دیگر دست زده اند"

سند و منبع تحقیقات فوق چیست.

13- صفحه 128: " آمریکا همواره پس از انقلاب در تضاد دائمی با ایران قرار دارد"

جمع بندی و نتیجه گیری این کتاب این است که آمریکا تحت تاثیر اسرائیل با ایران در تضاد می باشد.

14- در صفحه 172 کشور سوریه را نیز در صف حکومت های عرب متمابل با اسرائیل برشمرده است.

15- فصل 5 که می بایست نتیجه گیری باشد مطالب تکرای فصل های گذشته قید شده است.

 

نقد نگارشی:

1- در صفحه 85 به جای انگلیس از دیپلماسی ایالات متحده استفاده شده است.

2- صفحات 65 و 66 و 67 بصورت مکرر تعداد اعضای سنا و کنگره تکرار شده است.

3- در صفحه 105 پاراگراف دوم: " سازمان آیپک در سال 1984 در شکست سناتور چارلز از الینوی شکست خورد"

مطلب فوق اشتباه است چون آیپک باعث شکست خوردن شده است.

4- صفحه 111 پاراگراف اول: طرح انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس صحیح است.

5- در 2 صفحه (صفحات 121 و 122) عینا جمله آلن کرانستون درخصوص شکست جیپسن در انتخابات تکرار شده است.

6- در صفحه 172 خط هفتم: استفاده از اصطلاح چرت وپرت شایسته یک مقاله علمی نیست.

7- در 2 صفحه (صفحات 180 و 181) عینا اظهارات ارنست هولینگس و شارون تکرار شده است.

 

با تشکر از استاد راهنما جناب آقای دکتر اطهری

 

دانشجو: سعید رحمانی

درس: بررسی تطبیقی سیاست خارجی آمریکا و روسیه

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در دوشنبه دوازدهم آبان 1393 و ساعت 22:55 |
پیشگاه

 

سلام خدمت دوست عزيزسهراب ستوده 
نگاه اي چنين دقيق وباطراوت به مسائل واتفاقات منطقه نشان ازغيرت وحساسيت جنابعالي نسبت به اين مرز و بوم داردواين مايه مباهات است.
اماسهراب عزيزميخواهم نقدت كنم،ميخواهم جمله ات را اينگونه اصلاح كنم كه انگارقرارنيست طرزتفكري كه هميشه مردم را مقصرباخت ميدانندخاتمه يابد.اين بي انصافي است كه درهرشكستي مردم را مقصر بدانيم.بنده قبل از هرچيزبايدابراز كنم با توجه به شناختي كه دارم معتقدم دكتراطهري ازفهم ودرك سياسي اجتماعي بي نظيري برخورداراست ومجلس شوراي اسلامي براي بقاي پويايي خودبه اين چنين كارشناسان بين المللي نيازمنداست اما ميدانيم كه هركاري اصولي داردوبراي ورودبه مجلس بايدازكانال ودرگاه معيني واردشد.امروزمن دودليل رادرعدم پيروزي دكتردخيل ميدانم،همانطوركه مطلعيدروستاي مريان علي رغم زيبايي وسرسبزي خاصي كه داردمنطقه بسياركوچكي ازحوزه انتخابيه بزرگ تالش است وطبيعتأ برخواستن فردي ازاين منطقه شبهه تجهيزياعدم تجهيزكانديدا به پشتوانه وپايگاه بومي وخانوادگي رادرذهن افكارعمومي متبادرمينمايدومعتقدم مردم احساسي گيلان عزيزم باتوجه به روحيات خاص خوداين نكته رايكي از  ملاك هاي انتخاب قرارخواهندداد . وامانكته دوم راباذكرمثالي به عرض ميرسانم(روزي نظرشخصي درموردعدم پيروزي دكتراطهري درانتخابات راجوياشدم كه پاسخ جالبي داد،اين عزيزگفت مامردمان تالش سخت ميتوانيم باشخصي كه با پالتو و عينك rayban درموردآينده اسلام درمنطقه خاورميانه وتجددوتوسعه سخنوري كندارتباط برقراركنيم و بعيد ميدانيم اين شخص با درد و مشكلات اين قشر حاضر مطلع باشد )لازم مي دانم متذكر شوم من خود يك روستايي زاده يكي از روستا هاي گيلانم و خدا گواه است قصد توهين به احدي در متن حاضر را ندارم و صرفأ به نحوه ايجاد ارتباط دكتر اطهري با مردم عام انتقاد دارم  ، هميشه با خود  گفته ام كاش ما مردم آن روز به اندازه امروز مطلع بوديم و دكتراسدالله اطهري امروز در آن روزها حاضر بود ، ايمان دارم با توجه به اتفاقات سياسي اجتماعي دهه اخير درك و فهم سياسي اجتماعي جامعه بسيار بالا رفته و به قدرت تجزيه تحليل مسائل تجهيز شده اند ، امروز بيش از هر زمان ديگري معتقدم امثال دكتر اطهري ها از حوزه انتخابيه مختلف ميتوانند به جامعه و نظام كمك كنند . به اميد جامعه اي شايسته سالار          (( با احترام به همه گيلاني هاي عزيز ))

پیشگاه

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در شنبه دهم آبان 1393 و ساعت 22:38 |